Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij komen 6 keer per jaar bij elkaar om, samen met de directeur, te spreken over de inhoud van de schoolgids, de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolbegroting en andere zaken waar zij advies in geven of instemming voor moeten geven. Daarnaast zijn de ouders en leerkrachten een klankbord voor de directeur met betrekking tot zaken die spelen onder ouders of leerkrachten. Het is dus belangrijk dat u weet wie de leden van de MR zijn!

In het schooljaar 2019-2020 bestaat de MR uit de volgende leden:
 
Oudergeleding:
Pim Coolen, vader van Daan groep 4 en Femke groep 2 (voorzitter)
Joris Pappers, vader van Robin groep 5 en Isa groep 3
Dirk van der Straaten, vader van Quinten groep 8
 
Personeelsgeleding:
Lisanne van Dijk, leerkracht groep 8
Rosetta Hovius, leerkracht groep 5
Len Corbijn, leerkracht groep 4
Daisy van den  Meijdenberg, leerkracht groep 5
(zij vervangt Rosetta Hovius)

Als u op de hoogte wilt blijven van hetgeen besproken wordt in de MR, kunt u de laatste notulen lezen.
In het jaarverslag staat beschreven wat er afgelopen jaar is gedaan.
U kunt één van de leden natuurlijk ook altijd aanspreken of een bericht achterlaten.