OVERBLIJVEN
TSO-overblijven
                                                                                                                                                      
TUSSENSCHOOLSE OPVANG.
 
Wij bieden uw kind de mogelijkheid om de lunch op school te gebruiken. Het overblijven gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur delegeerde deze verantwoordelijkheid door naar de schoolleiding. De begeleiding is in handen van een aantal vrijwilligers.
 
Registratie, administratie en declaratie van de Overblijf wordt verzorgd met TSO ASSISTENT, een online dienst. Na eenmalige en kostenloze inschrijving kunt u 24 uur per dag uw kind voor de TSO aanmelden (en net zo makkelijk weer afmelden). Door de inschrijving heeft de tso-co÷rdinator zicht op belangrijke informatie als allergieŰn, medicatie en telefoonnummers waaronder u bereikbaar bent indien nodig.
 
Inschrijven.

U dient zich eerst eenmalig te registreren met brinnummer en ouderregistratiecode als hieronder vermeld (probeer niet in te loggen met deze registratiecodes). Ga voor de eenmalige registratie naar www.tso-assistent.net (niet.nl) en klik daar op EENMALIG REGISTREREN.

Voor BS St. Gertrudis te Jabeek.
Brinnummer: 06UR00.
Ouderregistartiecode: 1648.


Voor BS De Spil, Bingelrade.
Brinnummer: 06SY00.
Ouderregistratiecode: 1568.

 
 
Als de registratie succesvol is, bent u gelijk ingelogd. U ontvangt geen inloggegevens per email.
Wij vragen u dringend om dan gelijk voor komende periode overblijf te reserveren (voor zover van toepassing natuurlijk). Heeft u zich eenmaal geregistreerd, doe dat dan onder geen beding een tweede keer. Heeft u uw inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op vergeten inloggegevens opvragen. Blijkt uw emailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl.
U kunt als ouder/verzorger voortaan op flexibele wijze de overblijf van uw kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.
U zult dus niet meer gebonden zijn aan een abonnement of een strippenkaartsysteem en de kinderen hoeven ook niet meer met contant geld naar school.
De school krijgt op deze manier betere controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Bij onafgmelde afwezigheid of onaangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden gelijk bericht ontvangen per email.
Voor ouders/verzorgers die niet beschikken over internet, zal op school een computer beschikbaar zijn, eventueel met hulp van een overblijfouder zodat u toch zonder probleem overblijf kunt reserveren.
 
Als de instructies in het systeem uitleg behoeven, kijk dan eerst onder het vraagteken dat u in ieder scherm vindt, Een ge´llustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder DOWNLOADS als u bent ingelogd. Voor vragen over de overblijf zelf, kunt u terecht bij de tso-co÷rdinator.
 
Wij vertrouwen er op dat gebruik van TSO-ASSISTENT voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn.

 
Beschikt u niet over een computer met internet, dan kunt u op school gebruik maken van een computer om uw kind aan te melden voor het overblijven. U kunt bij de administratie terecht voor nadere uitleg.
 
Betalen.
Het overblijven kost Ç 1,- per kind per keer. U ontvangt maandelijks per e-mail een gespecificeerde factuur van de gebruikte overblijf. De betaling is achteraf en gebeurt maandelijks.
 
Aanmelden.
Om gebruik te kunnen maken van de overblijfvoorziening moet een kind tevoren zijn aangemeld. Doe dit door in te loggen en gewenste overblijf te RESERVEREN. Dit kan net als annuleren tot 11:00 uur van de dag zelf.
 
Annuleren.
Overblijf die tijdig is geannuleerd hoeft niet betaald te worden