VERLOF
Aanvragen.

Soms kan het zijn dat uw kind verlof moet hebben van school.
Dit dient altijd van te voren bij school aangevraagd te worden.
Voor de exacte regelgeving klikt u hier.
De aanvragen vermeld onder bijzonder verlof kunnen kort van
te voren (14 dagen) aangevraagd worden.
Bij extra verlof dient u de termijnen goed te volgen.
Indien de school niet akkoord gaat met uw aanvraag, kunt u in beroep
gaan bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente. Dit dient u
zes weken voor het daadwerkelijk verlof in te dienen.
Daarom moet de aanvraag voor verlof zeker acht weken voor aanvang
van het verlof bij de school ingediend zijn.
De school is wettelijk verplicht bij ongeoorloofd verzuim, hiervan
melding te maken bij de leerplicht ambtenaar.
Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier.
Na invulling kunt u dit op school afgeven.